بررسی وتبادل نظر پیرامون مطالب و موضوعات کتاب مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان

دانش آموزان عزيز:

براي مشاهده ي  نمرات نهايي نفر 21 تا 37 درس مطالعات اجتماعي كلاس 123 دبيرستان محموديه 3 در خرداد 1388 بر روي ادامه ي مطلب كليك نماييد.

ضمناً هرگونه نقطه نظرات خود در زمينه ي مواردي كه كه به كلاس درس مربوط مي شود را در قسمت :

نظر بدهيد

درج نماييد.

متشكرم

ابوالفضل كنعاني


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه نهم خرداد 1388ساعت 17:0  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

دانش آموزان عزيز:

براي مشاهده ي  نمرات نهايي بيست نفر اول درس مطالعات اجتماعي كلاس 123 دبيرستان محموديه 3 در خرداد 1388 بر روي ادامه ي مطلب كليك نماييد.

ضمناً هرگونه نقطه نظرات خود در زمينه ي مواردي كه كه به كلاس درس مربوط مي شود را در قسمت :

نظر بدهيد

درج نماييد.

متشكرم

ابوالفضل كنعاني


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه نهم خرداد 1388ساعت 16:59  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

دانش آموزان عزيز:

براي مشاهده ي  نمرات نهايي 20 نفر دوم درس مطالعات اجتماعي كلاس 126 دبيرستان محموديه 3 در خرداد 1388 بر روي ادامه ي مطلب كليك نماييد.

ضمناً هرگونه نقطه نظرات خود در زمينه ي مواردي كه كه به كلاس درس مربوط مي شود را در قسمت :

نظر بدهيد

درج نماييد.

متشكرم

ابوالفضل كنعاني


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه نهم خرداد 1388ساعت 16:56  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

دانش آموزان عزيز:

براي مشاهده ي  نمرات نهايي 20 نفر اول درس مطالعات اجتماعي كلاس 126 دبيرستان محموديه 3 در خرداد 1388 بر روي ادامه ي مطلب كليك نماييد.

ضمناً هرگونه نقطه نظرات خود در زمينه ي مواردي كه كه به كلاس درس مربوط مي شود را در قسمت :

نظر بدهيد

درج نماييد.

متشكرم

ابوالفضل كنعاني


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه نهم خرداد 1388ساعت 16:55  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

دانش آموزان عزيز:

براي مشاهده ي  نمرات نهايي درس مطالعات اجتماعي كلاس 121 دبيرستان شاهد ثارالله در خرداد 1388 بر روي ادامه ي مطلب كليك نماييد.

ضمناً هرگونه نقطه نظرات خود در زمينه ي مواردي كه كه به كلاس درس مربوط مي شود را در قسمت :

نظر بدهيد

درج نماييد.

متشكرم

ابوالفضل كنعاني


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه نهم خرداد 1388ساعت 16:46  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

دانش آموزان عزيز:

براي مشاهده ي  نمرات نهايي درس مطالعات اجتماعي كلاس 122 دبيرستان شاهد ثارالله در خرداد 1388 بر روي ادامه ي مطلب كليك نماييد.

ضمناً هرگونه نقطه نظرات خود در زمينه ي مواردي كه كه به كلاس درس مربوط مي شود را در قسمت :

نظر بدهيد

درج نماييد.

متشكرم

ابوالفضل كنعاني


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه نهم خرداد 1388ساعت 16:45  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

دانش آموزان عزيز:

براي مشاهده ي  نمرات نهايي درس مطالعات اجتماعي كلاس 123 دبيرستان شاهد ثارالله در خرداد 1388 بر روي ادامه ي مطلب كليك نماييد.

ضمناً هرگونه نقطه نظرات خود در زمينه ي مواردي كه كه به كلاس درس مربوط مي شود را در قسمت :

نظر بدهيد

درج نماييد.

متشكرم

ابوالفضل كنعاني


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه نهم خرداد 1388ساعت 16:43  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

دانش آموزان عزيز:

براي مشاهده ي  نمرات نهايي درس مطالعات اجتماعي كلاس 124 دبيرستان شاهد ثارالله در خرداد 1388 بر روي ادامه ي مطلب كليك نماييد.

ضمناً هرگونه نقطه نظرات خود در زمينه ي مواردي كه كه به كلاس درس مربوط مي شود را در قسمت :

نظر بدهيد

درج نماييد.

متشكرم

ابوالفضل كنعاني


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه نهم خرداد 1388ساعت 16:37  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

قابل توجه دانش آموزان سال اول دبیرستان

موضوع های پروژه ی درس مطالعات اجتماعی

 

به منظور انجام فعالیت (پروژه ) مربوط به کلاس درس مطالعات اجتماعی ضمن انتخاب یکی از موضوع های زیر حداکثر تا تاریخ 25 فروردین 1388 پروژه ی عملی خود را در قالب power point یا هر نرم افزار مشابه دیگری ارائه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام بهمن 1387ساعت 19:55  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

نمرات نوبت اول درس مطالعات اجتماعی کلاس ۱۲۴دبیرستان شاهد ثارالله با کلیک بر روی ادامه مطلب قابل مشاهده می باشد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن 1387ساعت 15:25  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

نمرات نوبت اول درس مطالعات اجتماعی کلاس ۱۲۳دبیرستان شاهد ثارالله با کلیک بر روی ادامه مطلب قابل مشاهده می باشد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن 1387ساعت 15:22  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

نمرات نوبت اول درس مطالعات اجتماعی کلاس ۱۲۲دبیرستان شاهد ثارالله با کلیک بر روی ادامه مطلب قابل مشاهده می باشد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن 1387ساعت 14:39  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

نمرات نوبت اول درس مطالعات اجتماعی کلاس ۱۲۱دبیرستان شاهد ثارالله با کلیک بر روی ادامه مطلب قابل مشاهده می باشد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن 1387ساعت 14:38  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

نمرات فصل سوم درس مطالعات اجتماعی کلاس ۱۲۴دبیرستان شاهد ثارالله با کلیک بر روی ادامه مطلب قابل مشاهده می باشد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن 1387ساعت 14:35  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

نمرات فصل سوم درس مطالعات اجتماعی کلاس ۱۲۳دبیرستان شاهد ثارالله با کلیک بر روی ادامه مطلب قابل مشاهده می باشد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن 1387ساعت 14:34  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

نمرات فصل سوم درس مطالعات اجتماعی کلاس ۱۲۲دبیرستان شاهد ثارالله با کلیک بر روی ادامه مطلب قابل مشاهده می باشد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن 1387ساعت 14:33  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

نمرات فصل سوم درس مطالعات اجتماعی کلاس ۱۲۱دبیرستان شاهد ثارالله با کلیک بر روی ادامه مطلب قابل مشاهده می باشد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن 1387ساعت 14:31  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

نمرات فصل دوم درس مطالعات اجتماعی کلاس ۱۲۴دبیرستان شاهد ثارالله با کلیک بر روی ادامه مطلب قابل مشاهده می باشد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن 1387ساعت 14:28  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

نمرات فصل دوم درس مطالعات اجتماعی کلاس ۱۲۳دبیرستان شاهد ثارالله با کلیک بر روی ادامه مطلب قابل مشاهده می باشد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن 1387ساعت 14:27  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

نمرات فصل دوم درس مطالعات اجتماعی کلاس ۱۲۲دبیرستان شاهد ثارالله با کلیک بر روی ادامه مطلب قابل مشاهده می باشد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن 1387ساعت 14:24  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

نمرات فصل دوم درس مطالعات اجتماعی کلاس ۱۲۱دبیرستان شاهد ثارالله با کلیک بر روی ادامه مطلب قابل مشاهده می باشد
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن 1387ساعت 14:21  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

نمرات فصل اول  درس مطالعات اجتماعی کلاس ۱۲۴دبیرستان شاهد ثارالله با کلیک بر روی ادامه مطلب قابل مشاهده می باشد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن 1387ساعت 14:18  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

نمرات فصل اول  درس مطالعات اجتماعی کلاس ۱۲۳دبیرستان شاهد ثارالله با کلیک بر روی ادامه مطلب قابل مشاهده می باشد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن 1387ساعت 14:15  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

نمرات فصل اول  درس مطالعات اجتماعی کلاس ۱۲۲دبیرستان شاهد ثارالله با کلیک بر روی ادامه مطلب قابل مشاهده می باشد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن 1387ساعت 14:14  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

نمرات فصل اول  درس مطالعات اجتماعی کلاس ۱۲۱دبیرستان شاهد ثارالله با کلیک بر روی ادامه مطلب قابل مشاهده می باشد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن 1387ساعت 14:12  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

دانش آموزان عزیز :

جهت مشاهده ی متن کامل پرسش ها و پاسخ های آزمون مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان شاهد ثارالله که در تاریخ پنج شنبه ۲۶/۱۰ /۱۳۸۷ برگزار شد بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی 1387ساعت 17:10  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

نمرات مستمر وپایانی نوبت اول درس مطالعات اجتماعی کلاس ۱۲۶ دبیرستان محمودیه ۳ با کلیک بر روی ادامه مطلب قابل مشاهده می باشد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم دی 1387ساعت 0:54  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

نمرات مستمر وپایانی نوبت اول درس مطالعات اجتماعی کلاس ۱۲۳ دبیرستان محمودیه ۳ با کلیک بر روی ادامه مطلب قابل مشاهده می باشد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم دی 1387ساعت 0:51  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

برای مشاهده ی نمرات ماهانه ی فصل سوم مطالعات اجتماعی کلاس ۱۲۶ دبیرستان محمودیه ۳  بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم دی 1387ساعت 0:46  توسط ابوالفضل کنعانی  | 

برای مشاهده ی نمرات ماهانه ی فصل سوم مطالعات اجتماعی کلاس ۱۲۳ دبیرستان محمودیه ۳  بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم دی 1387ساعت 0:45  توسط ابوالفضل کنعانی  |